Seznam držitelů datových schránekCo seznam obsahuje

V seznamu držitelů datových schránek naleznete pouze fyzické a podnikající fyzické osoby, které daly souhlas se svým zobrazením (požádaly si o zveřejnění) v tomto seznamu, a dále všechny právnické osoby a orgány veřejné moci, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.

Seznam držitelů datových schránek je zřízen na základě zákonného zmocnění uvedeného v § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a je součástí informačního systému datových schránek.


Upozornění

S účinností od 1. 2. 2024 se v důsledku novely zákona č. 300/2008 Sb. mění princip zveřejnění datových schránek fyzických a podnikajících fyzických osob v seznamu držitelů datových schránek. Datové schránky uvedených typů byly ze seznamu držitelů datových schránek hromadně vymazány. Ke zveřejnění datových schránek fyzických a podnikajících fyzických osob v seznamu držitelů datových schránek dojde pouze v případě, pokud si o to držitelé datových schránek tohoto typu sami nově požádali (dali svůj souhlas v nastavení datové schránky).

K vyhledání datové schránky fyzické či podnikající fyzické osoby pro potřeby odeslání datové zprávy primárně slouží Klientský portál datových schránek po přihlášení na www.mojedatovaschranka.cz, popř. externí aplikace třetích stran (např. spisové služby, účetní aplikace atd.), kterými může být do datové schránky přistupováno.


Webové služby

Seznam datových schránek poskytuje webové služby. Specifikaci naleznete v tomto dokumentu .