Infolinka 954 200 200

 
 

Jste poprvé v systému datových schránek?

První přihlášení a aktivace datové schránky

Od České pošty, s.p., provozovatele Informačního systému datových schránek, jste obdrželi obálku se žlutým pruhem. Obálka obsahuje přístupové údaje do Vaší datové schránky. Přístupové údaje jste si mohli také vyzvednout po návštěvě kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) prostřednictvím aktivačního portálu. V každém případě si tyto údaje pečlivě uschovejte, nikomu je nesdělujte a chovejte se k nim stejně jako k přihlašovacím údajům do internetového bankovnictví nebo PIN kódu k Vaší platební kartě.

Až budete na přihlašovací stránce vyplňovat přidělené přístupové údaje, věnujte zvláštní pozornost malým a velkým znakům. Vyplníte-li vše správně, přihlásíte se poprvé do své datové schránky. Pokud se Vám do schránky nepodaří přihlásit, přečtěte si tento návod.

Prvním přihlášením se schránka zpřístupní (aktivuje). To znamená, že Vám do ní začnou být zasílány datové zprávy a i Vy je budete moci odesílat. Na počet zpráv, které jsou okamžikem přihlášení považovány za doručené, Vás systém upozorní na úvodní stránce.

Doručené zprávy neberte na lehkou váhu. Mají stejnou právní důležitost jako doporučené dopisy, na které jste byli dosud zvyklí. Nezapomeňte, že datovou schránku je potřeba pravidelně kontrolovat. Usnadněte si to pomocí automatického upozorňování na nově doručené zprávy, které si zapnete na stránce Nastavení.

Co potřebujete pro práci s datovou schránkou?

Pro práci s datovou schránkou potřebujete podporovaný webový prohlížeč. Budete-li si zprávu stahovat ze systému na svůj počítač nebo budete-li otevírat jednotlivé soubory, které jsou přílohou každé datové zprávy, budete potřebovat odpovídající aplikace, umožňující jejich otevření. Nejběžnější typy souborů, které jsou systémem přenášeny (jako například soubory PDF, DOC, XLS, JPG, ZFO apod.) se dají otevírat prostřednictvím bezplatně šířených aplikací.

Zpět