Nápověda

8. Nastavení schránky a aplikace

8.1. Informace o schránce

Tato sekce je převážně informační, ukazuje různé informace o schránce a přihlášeném uživateli, o jeho právech v aplikaci, o nastavení komerčních služeb České pošty s.p. nebo o zatížení systému. Položka Osobní údaje zobrazuje (a dává možnost stáhnout) veškeré osobní údaje vedené v ISDS o Vás jako fyzické osobě.

Pouze u schránky typu Fyzická osoba je zde navíc položka Zobrazení v Seznamu DS, pomocí níž lze povolit nebo zakázat zobrazení informace o vaší schránce ve veřejném Seznamu DS (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do).

8.2. Zabezpečení schránky

Velmi důležitá sekce Portálu ISDS. Zde se nastavují možnosti a parametry přihlašování do Vaší schránky.

8.2.1. Změna hesla

Na této stránce si můžete kdykoliv změnit heslo k Vašemu UserID, tedy uživatelskému jménu, které se (spolu s heslem) používá jako základní způsob přihlašování do schránky. Pro zadání hesla nového musíte znát heslo původní, a při zadávání nového hesla musíte dodržet určitá pravidla o složitosti hesla – pokud tak neučiníte, budete upozorněni a heslo se nezmění.

8.2.2. Platnost hesla

Zde je možno si nastavit neomezenou platnost hesla, standardně je vynucována změna hesla po 3 měsících.

8.2.3. Přihlášení přes NIA

Na této stránce si může uživatel sám sobě (resp. Administrátor schránky pro celou schránku) nastavit určitá omezení při přihlašování prostřednictvím Národního bodu (NIA). Jedná se o povolení či zákaz tohoto způsobu přihlášení (pro účet či pro všechny účty) a další méně časté operace.

8.2.4. Přihlášení certifikátem

Uživatelský certifikát můžete využít pro bezpečnější přihlašování k ISDS než je přihlášení jménem a heslem. Při komunikaci uživatele s ISDS se využívá zabezpečený protokol HTTPS. Uživatel se pomocí svého prohlížeče připojuje k systému ISDS – při navazování HTTPS spojení se klient prokáže svým klientským certifikátem. Přihlašovací server ISDS ověřuje platnost klientského certifikátu a identifikuje pomocí něho a přihlašovacích informací uživatele.

Uživatelský certifikát lze použít k posílení zabezpečení připojení k systému datových schránek. Certifikát lze zaregistrovat a v případě potřeby jeho registraci kdykoliv zrušit.

8.2.5. Přihlášení SMS kódem

Přihlášení pomocí jména, hesla a jednorázového kódu, terý vám bude doručen na mobilní telefon. Jedná se o zpoplatněnou službu.

Prostudujte si vypsané pokyny. Pak zapište do pole Telefonní číslo číslo mobilního telefonu, na který budete chtít posílat bezpečnostní kód a stiskněte tlačítko AKTIVOVAT.

Chvíli (obvykle do jedné minuty) čekejte, až systém oznámí, že došlo k registraci telefonního čísla. Poté na toto číslo přijde informační SMS o službě „Premium SMS“, kterou je nutno ještě jednou aktivovat pomocí zaslání SMS s textem ANO SMSPRIHLASENI na číslo 90211. Zhruba po další minutě je systém připraven na přihlašování pomocí SMS kódu.

Pro zabezpečení přihlašování SMS zprávou je nutné mít mobilní telefon s povolenou službou Premium SMS. Při každém přihlašování vám bude zaslána placená SMS (3 Kč) s přihlašovacím kódem, tento kód je nutné opsat do přihlašovacího formuláře.

Pozor – pokud budete mít nastavené přihlašování pomocí SMS a deaktivujete na svém telefonu službu Premium SMS (SMS zprávou STOP SMSPRIHLASENI), nebo o svoje telefonní číslo přijdete, ztratíte možnost přihlásit se do své datové schránky tímto účtem. V tomto případě budete muset navštívit kontaktní místo Czech POINT a požádat o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových přístupových údajů.

V případě, že se bude blížit limit 300 již zaslaných SMS, budete upozorněni informační SMS (zdarma) o tom, že služba Premium SMS bude deaktivována (z důvodu zákonného omezení celkové ceny za službu). Dokud uživatel znovu neaktivuje službu (pomocí SMS ANO SMSPRIHLASENI), nebude pak přihlašování pomocí SMS nadále aktivní.

8.2.6. Přihlášení bezpečnostním kódem

Před použitím této možnosti je nutné mít připojené a synchronizované potřebné bezpečnostní zařízení (také bezpečnostní klíč) - obvykle mobilní telefon s nainstalovanou aplikací.

Bezpečnostní zařízení musí splňovat normu RFC 4226. Příkladem je aplikace DS3Oath pro Android nebo HOTP pro MS Windows mobile.

Postupy aktivace se liší pro každou aplikaci, nejste-li si jisti, kontaktujte podporu ISDS.

8.3. Notifikace

Datové zprávy mohou být dodány do vaší datové schránky prakticky kdykoliv. Pokud si budete přát být o pohybu zpráv ve schránce informováni, můžete si vyžádat:

 • Zasílání informací o dodání datových zpráv do schránky ve formě zásilek elektronické pošty (e-mailu). Zasílání notifikací elektronickou poštou je zdarma.
 • Zasílání informací o dodání datových zpráv do schránky na mobilní telefon ve formě SMS zpráv. Tato služba je zpoplatněna.

Pokud má datová schránka více uživatelů, pak každý z nich má vlastní nastavení – každý si může sám nastavit způsob upozornění poštou nebo pomocí SMS zpráv.

Nastavení automatického upozorňování (tzv. notifikací) zkontrolujete a nastavíte v okně, které otevřete z menu NASTAVENÍ klepnutím na odkaz NOTIFIKACE.

8.3.1. Notifikace e-mailem

Pokud chcete nastavit upozorňování na dodané datové zprávy elektronickou poštou, klepněte v části NOTIFIKACE na položku Notifikace e-mailem. V okně najdete vše potřebné k nastavení avizování datových zpráv pomocí elektronické pošty: pole pro zadání poštovní adresy a volby ovlivňující zasílané e-maily.

Má-li dostatečná práva ke zprávám ve schránce, lze nastavit dvě varianty textu informačního mailu – základní nebo rozšířenou. Rozšířená varianta obsahuje i údaje z obálky došlé zprávy (anotaci a název schránky), které mohou být určeny jen Vám. Proto tuto variantu zvolte jen tehdy, pokud mail chodí přímo do Vaší schránky a ne přes prostředníka.

Po uložení nastavení vám bude na zadanou adresu doručena zásilka s potvrzením. Na produkčním prostředí zásilka přijde z adresy notifikace@mojedatovaschranka.cz, na testovacím prostředí z adresy notifikace@czebox.cz.

8.3.2. SMS notifikace

POZOR! Upozorňování pomocí SMS zpráv je placená služba. SMS jsou zasílány jako placené SMS (Premium SMS). Za doručení každé notifikace vám mobilní operátor naúčtuje částku 3 Kč včetně DPH.

Okno pro nastavení tohoto způsobu notifikací otevřete klepnutím v části NOTIFIKACE na položku SMS notifikace.

Číslo vašeho mobilního telefonu, na který budete chtít informace zasílat, zapište do pole Telefonní číslo pro zasílání upozornění.

Číslo uvádějte v plném mezinárodním formátu, např. +420602123456, lze použít i zkrácený tvar, pak bude CZ prefix doplněn automaticky.

Pod polem pro zadání telefonního čísla je možno nastavit, kdy má být SMS zpráva zasílána a to samostatně pro datové zprávy, které nejsou určeny do vlastních rukou a samostatně pro datové zprávy, které jsou určeny pouze do vlastních rukou. Jsou vždy tři možnosti nastavení:

 • Neposílat zprávy s upozorněním vůbec.
 • Odeslat jednou denně sumární výpis všech doručených datových zpráv.
 • Odeslat avízo pro každou dodanou datovou zprávu.

Pokud nastavíte volbu Posílat pro každou zprávu zvlášť, budou SMS zprávy daného typu odesílány během hodiny po dodání zprávy do vaší schránky. Pro každou dodanou zprávu bude poslána jedna SMS zpráva. Pokud je dodáno více zpráv v krátkém časovém intervalu, může být poslána jen jedna sumární SMS zpráva pro všechny tyto datové zprávy.

Pokud zvolíte možnost Posílat jednou denně, dostanete denně jednu SMS s informací o počtu přijatých datových zpráv za posledních 24 hodin (od předchozí SMS). SMS je odesílána dopoledne, mezi 08:00 a 11:00. Pokud od okamžiku zaslání minulé SMS nebyla dodána žádná datová zpráva, nebude posílána žádná nová SMS.

Pro všechny druhy datových zpráv je společné zaškrtávací políčko Upozornění, pokud nebylo možné doručit zprávu příjemci. Jeho zaškrtnutím si vyžádáte upozorňovaní na odchozí datové zprávy, které se nepodařilo dodat např. z důvodu podezření na zavirovanou přílohu.

POZOR! SMS upozornění jsou zasílány až po aktivaci služby Premium SMS. Pro potvrzení aktivace upozorňování pomocí SMS proto zašlete ze svého mobilního telefonu (jehož číslo jste uvedli v okně SMS) na telefonní číslo 90211 SMS zprávu ve tvaru ANO SCHRANKY.

Jakmile bude tato SMS zpráva zpracována, dostanete ze stejného čísla SMS potvrzující aktivaci začínající „Sluzba SMS upozorneni pro datove schranky je zapnuta. Cena za kazdou prijatou SMS je 3Kc, obdrzite max. 300 SMS…

Povolení Premium SMS služby je platné pro jedno telefonní číslo a pro všechny vaše datové schránky – pokud máte doručování SMS povoleno v jedné schránce a zadáte stejné telefonní číslo i v jiné schránce, nebude vám již zaslána informační SMS a upozorňování pomocí SMS se během několika minut aktivuje bez další potřeby vašeho zásahu

Pokud chcete zrušit zasílání SMS zpráv na svůj mobilní telefon, zašlete z něj na číslo 90211 zprávu SMS ve tvaru STOP SCHRANKY. Tím zastavíte SMS upozorňování na dané číslo ze všech datových schránek, které mají toto číslo nastavené. Jakmile bude tato SMS zpráva zpracována, dostanete ze stejného SMS potvrzující zrušení začínající „Objednávka SMS upozorneni Datovych schranek byla zrusena. Pro obnoveni …

Obdobné upozornění se objeví, je-li vyčerpán limit 300 SMS (dle PRSMS kodexu je omezený limit na jednu objednávku). Novým zasláním ANO SCHRANKY získáte dalších 300 SMS. Před úplným vyčerpáním limitu přijde od operátora ještě informační SMS.

Pro úplné zrušení notifikací smažte ještě telefonní číslo v nastavení SMS notifikací.

Požadujete-li více informací k Premium SMS, zašlete na číslo 90211 zprávu SMS ve tvaru HELP.

8.3.3. Notifikace systémovou zprávou

Informace o okamžitém nastavení zasílání notifikací systémovou datovou zprávou, s možností změny vašich požadavků, získáte pomocí menu NASTAVENÍ -> NOTIFIKACE, Notifikace systémovou zprávou. Symbolem „zaškrtnutí“ jsou označeny aktivní volby, pokud požadujete posílat upozornění na:

 • blížící se vyčerpání kapacity Datového trezoru – při obsazení z 90 a 95%,
 • nízký stav kreditu.

Bez možnosti vypnutí se zasílá upozornění na:

 • ukončení časové platnosti Datového trezoru,
 • úplné vyčerpání kapacity Datového trezoru,
 • vypršení platnosti kreditu (posílá se vždy bez možnosti vypnutí, v současnosti je platnost nastavena na 5 let).

Chcete-li nastavení upravit, klepněte na tlačítko Uložit.

8.4. Externí aplikace

Systémový certifikát – při komunikaci aplikace spisové služby s ISDS se využívá zabezpečený protokol SSL. Klient – spisová služba – se při navazování SSL spojení prokáže svým certifikátem. Přihlašovací server ISDS ověřuje platnost klientského certifikátu a identifikuje pomocí něho spisovou službu. Nepoužívá se přihlašovací jméno.

Certifikát pro hostovanou spisovou službu – platí informace z předchozího odstavce, pouze s rozdílem, že jedna aplikace obsluhuje více datových schránek a správci těchto schránek musí jednotlivě přístup povolit

Systém ISDS akceptuje pro přihlašování komerční certifikáty vydané těmito akreditovanými certifikačními autoritami:

 • PostSignum - http:// postsignum.cz/
 • ICA - http://www.ica.cz
 • eIdentity - http://www.eidentity.cz/

Protože budete k registraci potřebovat tzv. PEM (textový) formát, informujte se u své autority na možnost stažení v tomto formátu.

Pouze v prostředí Veřejného testu ISDS lze použít také testovací komerční certifikáty autority PostSignum.

Postup vytvoření klíčů a získání certifikátů se řídí certifikační politikou jednotlivých vydavatelů certifikátů.

8.4.1. Certifikát spisové služby

Pro registraci certifikátu spisové služby v systému ISDS je třeba mít k dispozici certifikát ve formátu PEM a disponovat přihlašovacími údaji administrátora schránky.

Ujistěte se, zda soubor certifikátu je formátu PEM – to je textový soubor obsahující text „-----BEGIN CERTIFICATE-----“ následovaný několika řádky kódovaných informací (Base64) a poté samostatným řádkem „-----END CERTIFICATE-----“.

V případě, že tomu tak není, je váš soubor certifikátu v tzv. binárním formátu DER. Ten je třeba převést do formátu PEM. Pod Windows toho lze docílit importem do úložiště certifikátů a následným exportem ve formátu „Base-64 kódovaný certifikát X. 509 (*. CER)“.

 1. V okně EXTERNÍ APLIKACE -> Certifikát spisové služby klepněte na tlačítko ZAREGISTROVAT CERTIFIKÁT.
 2. Pomocí schránky zkopírujte obsah souboru certifikátu do vstupního okénka Obsah certifikátu.
 3. Stiskem tlačítka ZAREGISTROVAT CERTIFIKÁT formulář odešlete k registraci.

Po stisku tlačítka se zobrazí stránka s detaily certifikátu pro kontrolu. Pokud vložíte certifikát, jemuž zbývá do konce platnosti méně, než 30 dní objeví se výrazný červený nápis:

Platnost certifikátu končí za dní. Opravdu jej chcete použít pro komunikaci s ISDS?

8.4.2. Certifikát hostované spisové služby

Pokud jste poskytovatel služby Hostovaná spisová služba, zaregistrujte zde certifikát, kterým budete přistupovat k datovým schránkám svých klientů. Postupujte podobně jako v případě registrace systémového certifikátu spisové služby.

8.4.3. Hostované spisové služby

Zde můžete povolit či odebrat přístup ke své datové schránce vybraným poskytovatelům služby Hostovaných spisových služeb.

V okně zadejte ID schránky, které povolíte přístup do své schránky a stiskněte tlačítko POVOLIT PŘÍSTUP. Tuto akci provádějte pouze na vyzvání administrátora protější schránky.

8.4.4. Jiné externí aplikace

Tato služba umožňuje pro aktuální účet povolit nebo odebrat přístup jiné externí aplikaci, která využívá tzv. Přístupové rozhraní datových schránek podle § 14a zákona č. 300/2008 Sb. Postupujte přesně podle návodu konkrétního poskytovatele.

8.4.5. Odesílací brána

Klasický systém ISDS neumožňuje odesílat datové zprávy přímo ze schránky klienta. To v některých případech může komplikovat požadované procesy a především to snižuje transparentnost podání od uživatele směrem k adresátovi. Hlavním nedostatkem, pokud se toho týče je fakt, že odesílatel nemá možnost si před odesláním ověřit skutečnou podobu datové zprávy, tedy jak obálku, tak obsah jednotlivých příloh DZ.

Odesílací brána je v tomto směru novou komponentou celého prostředí, umožňující schválení či zamítnutí konceptu (návrhu) datové zprávy i její fyzické odeslání přímo ze schránky uživatele. Odesílatel tak může rozhodnout, zda datovou zprávu na základě jejího konceptu odešle nebo nikoliv.

8.5. Uživatelé

Pod položkou menu NASTAVENÍ klepněte na odkaz UŽIVATELÉ. Otevře se okno, ve kterém je uveden soupis všech uživatelů (účtů), majících ke schránce přístup. Držitelé (oprávněné osoby, likvidátoři, nucení správci a opatrovníci PO) a administrátoři schránky vidí úplný seznam, pověřené osoby pouze jeden řádek se svým účtem.

V pravé části okna jsou vypsány podrobné informace o vybraném uživateli, zejména unikátní identifikátor uživatele ISDS (IsdsID). Je to hodnota, která zajistí identifikaci účtu v případě komunikace s CallCentrem či Správcem.

Je zde vypsán také způsob přihlašování jednotlivých osob – u způsobu Heslem je také uvedeno datum expirace hesla nebo Neomezeno, u přihlášení Certifikátem je zde uvedeno i datum expirace certifikátu atd.

8.5.1. Přidání uživatele

Pokud požadujete přidat k datové schránce dalšího uživatele, klepněte v levém menu na tlačítko Nový uživatel. Akce je přístupná pouze pro držitele schránky či administrátora.

V okně Přidání uživatele se otevře formulář, kde je třeba podrobně specifikovat osobu nového uživatele s právem přístupu k vaší datové schránce (odlišného od stávajících) a určit, na jakou adresu se mu má doručit dopis do vlastních rukou s přístupovými údaji.

Pole, která je nutné vždy vyplnit, jsou označena „podtiskem“ Nutné vyplnit! Další povinnosti vyplývají ze zvolené kombinace doručování dopisu – formulář Vás upozorní na chyby.

Ve střední části lze zvolit, na jakou adresu se má doručit dopis s přístupovými údaji (uživatel si bude moci sám později změnit):

 • na adresu zadanou jako adresa bydliště osoby výše ve formuláři;
 • na adresu sídla společnosti (v okně se tato adresa ukazuje, neplatí pro schránku typu Fyzická osoba nebo Podnikající fyzická osoba);
 • na adresu jinou, kontaktní – tuto adresu je třeba zadat do dalších polí.

Pomocí voliče Typ oprávnění vyberte, zda se má jednat o osobu pověřenou, nebo o osobu s právy administrátora.

Dále se zpřístupní sada zaškrtávacích políček, jejichž pomocí lze pověřené osobě nastavit práva. Administrátor schránky může mít přidělená jednotlivá oprávnění, kromě toho však automaticky disponuje speciálním neodnímatelným oprávněním, které jej opravňuje ke kompletní správě datové schránky.

Co jednotlivá práva znamenají:

 • Číst zprávy – je to právo číst dodané zprávy a nemá význam pro portálový přístup, pokud současně není přiděleno právo Zobrazovat seznamy a dodejky (v tom případě jsou tlačítka Dodané zprávy a Odeslané zprávy nepřístupná).
 • Číst zprávy do vlastních rukou – toto právo opravňuje přihlášeného uživatele číst všechny dodané zprávy (tedy jak obyčejné, tak do vlastních rukou). Právo Číst zprávy je automaticky v právu Číst zprávy do vlastních rukou zahrnuto, takže není nutné ho explicitně nastavovat.
 • Posílat zprávy – jedná se o právo, které slouží pouze k vytvoření a odeslání datové zprávy. Nemá-li přihlášený uživatel (při portálovém přístupu) zároveň přiděleno právo Vyhledávat datové schránky,  může vytvořit novou zprávu, pouze pokud zná ID schránky adresáta, a může odpovídat na dodané datové zprávy.
 • Zobrazovat seznamy a dodejky – pokud má uživatel toto právo, zobrazí se mu (v portálovém přístupu) seznamy zpráv, doručenek a dodejek, ale dodané zprávy nemůže otevřít, pokud nemá současně právo Číst zprávy (nebo Číst zprávy do vlastních rukou pro zprávy s příznakem Do vlastních rukou).
 • Vyhledávat schránky – toto právo opravňuje přihlášeného uživatele vyhledávat datové schránky. Pro vytváření a odesílání datových zpráv (při portálovém přístupu) je nutno mít navíc nastaveno právo Posílat datové zprávy.
 • Mazat zprávy v trezoru – opravňuje uživatele mazat zprávy uložené v datovém trezoru (pokud je tato služba aktivní).

Po stisku tlačítka PŘIDAT UŽIVATELE se ukáže souhrn provedené operace. Před dokončením je třeba zkontrolovat adresu pro budoucí dopis s přístupovými údaji, je-li adresát na ní k dostižení poštovním doručovatelem– jedná se o dopis do vlastních rukou, který nelze převzít v zastoupení.

Stát v adrese pro doručení dopisu musí být zadán podle seznamu, kam lze doručovat dopisy do vlastních rukou. Pokud uvedete stát jiný (např. Německo nebo Polsko), nebude povoleno akci dokončit.

Nakonec stiskněte tlačítko VYTVOŘIT. Nový uživatel datové schránky bude založen a nastaví se mu požadovaná práva. Vy (nikoliv však uživatel sám) můžete kdykoliv v budoucnu jeho oprávnění změnit.

V následujícím okně si pak přečtěte poučení k založení nového uživatele.

8.5.2. Změna práv uživatele

Chcete-li změnit práva vámi založeného dalšího uživatele vaší datové schránky, klepněte v Detailu uživatele na tlačítko ZMĚNA PRÁV.

Otevře se formulář ZMĚNA OPRÁVNĚNÍ. V něm nastavte nebo změňte nastavení u požadovaných práv. Nové nastavení potvrďte a uložte stiskem tlačítka ZMĚNIT OPRÁVNĚNÍ.

8.5.3. Smazání uživatele

Chcete-li ze seznamu vymazat vámi založeného dalšího uživatele vaší datové schránky, klepněte v Detailu uživatele na tlačítko SMAZÁNÍ UŽIVATELE.

Akci musíte potvrdit v následném dialogu. Akce je nevratná.

8.5.4. Změna adresy pro doručování

U právě přihlášené osoby (tj. u sebe, ne u jiné osoby) lze zadat nebo změnit adresu, na níž se mají zasílat dopisy s přístupovými údaji.

Detailu uživatele na tlačítko ZMĚNA ADRESY.

Otevře se formulář Změna kontaktní adresy.

Ve formuláři jsou v horní části vypsány informace o uživateli a zadaná adresa k doručování.

Ve střední části zvolte adresu, kam má být doručen případný dopis s novými přístupovými údaji:

 • na adresu zadanou jako adresa bydliště osoby výše ve formuláři (v okně se tato adresa ukazuje);
 • na adresu sídla společnosti (v okně se tato adresa ukazuje, neplatí u schránky typu Fyzická osoba nebo Podnikající fyzická osoba a neplatí pro oprávněné osoby – držitele schránky);
 • na adresu jinou, kontaktní – tuto adresu je třeba zadat do dalších polí.

Tato adresa má v případě písemného kontaktu přednost před jinými adresami uloženými v ISDS. Pokud má být uveden stát, kam se prostřednictvím České pošty nedají doručit přístupové údaje, zaškrtněte políčko Státy, kam se nedoručují přístupové údaje.

Údaje o kontaktní adrese upravíte v polích Ulice a číslo popisné, Obec a PSČ a voličem Stát. V pravé dolní části formuláře pak klepněte na tlačítko ZMĚNIT ADRESU.

8.6. Placené Poštovní zprávy

K datové schránce lze nastavit oprávnění posílat poštovní datové zprávy a oprávnění přijímat poštovní datové zprávy. U schránek typu OVM se oprávnění nenastavuje, protože tam je dáno již přímo charakterem schránky.

 • Možnost posílání poštovních datových zpráv je věcí smlouvy mezi uživatelem a Českou poštou s.p. a zde se nenastavuje.
 • V prostředí uživatelského rozhraní pro práci s datovou schránkou lze pouze povolit nebo zakázat příjem poštovních datových zpráv.

8.6.1. Příjem Poštovních datových zpráv

Lze povolit nebo zakázat příjem Poštovních zpráv. Pokud bude povolen příjem, bude tato schránka adresovatelná, tj. ostatní schránky ji budou moci nalézt a zjistit údaje o této schránce.

8.6.2. Odesílání Poštovních datových zpráv

Díky Poštovním datovým zprávám může uživatel datových schránek komunikovat nejen s orgány veřejné moci, ale může také posílat různé smlouvy, faktury a jiné důležité dokumenty se soukromými subjekty. Je ovšem nutno počítat s tím, že odesílání Poštovních datových zpráv je, na rozdíl od jejich příjmu, zpoplatněno. Cena za odeslání jednotlivé zprávy se v čase může.

Existují tři způsoby, jak si posílání Poštovních datových zpráv předplatit:

 • Uzavřít smlouvu s Českou poštou o poskytování této služby na dobu neurčitou.
 • Využít možnost dotování této služby pro vás jiným uživatelem datových schránek.
 • Uhrazovat odesílání platbou z předem předplaceného kreditu – po odeslání každé zprávy se z kreditu odečte určitá částka, podobně jako při posílání SMS zpráv z kreditu nabitého pomocí kupónu.

K nastavení odesílání datových zpráv se můžete také dostat pomocí odkazu PLACENÉ POŠTOVNÍ ZPRÁVY -> Odeslání Poštovních zpráv. Na této stránce je přehled informací o této službě: sekce SMLOUVA ukazuje, je-li uzavřena smlouva s Českou poštou s.p., sekce KREDIT ukazuje, kolik placených zpráv je možno odeslat ze současného předplaceného kreditu.

Tlačítko INFORMACE u sekce SMLOUVA je odkazem na stránky České pošty s.p.

Tlačítko DOBÍT KREDIT u sekce KREDIT je odkaz na stránku České pošty s.p. Kreditní systém datových schránek. Zde si určíte částku, o jakou budete chtít kredit navýšit, specifikujete schránku, jíž se má navýšení týkat a také adresu schránky elektronické pošty, kam budete chtít zaslat dopis s potvrzením o navýšení kreditu. Dále vyberete a potvrdíte způsob platby a podle dalších pokynů transakci ukončíte – kredit pak bude navýšen o požadovanou částku

8.6.3. Dotování jiných schránek

Dotování datové schránky spočívá v tom, že můžete sami nést náklady na provoz protější datové schránky, aby z ní bylo možné posílat placené Poštovní datové zprávy. K tomu je zapotřebí mít uzavřenou smlouvu na posílání Poštovních zpráv s Českou poštou s.p. Pokud ji nemáte, nejsou dále popisované prostředky k dispozici.

V sekci Dotování jiných schránek lze nastavit pro vybrané schránky dotování komerčního provozu jiných datových schránek ze své schránky podle § 18a, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.

Poštovní datové zprávy odeslané z dotovaných schránek se objeví v měsíčním vyúčtování dotující schránky.

8.6.4. Dotovaná schránka

Pouze informační okno – je-li odeslání Poštovních zpráv z této schránky dotováno (placeno) jinou schránkou, je zde uvedeno, která schránka to je a jaké jsou parametry dotování.

8.7. Datový trezor

Datový trezor zajišťuje dlouhodobé uložení datových zpráv tak, aby zůstaly dostupné i po uplynutí jejich garantovaného devadesátidenního uložení v datové schránce.

Datový trezor je placená služba. Přehled o jejím aktuálním nastavení získáte vybráním položky menu NASTAVENÍ -> DATOVÝ TREZOR.

8.7.1. Paušál

Paušální (smluvní) Datový trezor se aktivuje uzavřením smlouvy s Českou poštou s.p.

8.7.2. Kredit

Kreditní Datový trezor si uživatel ovládá sám, pokud má u schránky vložený dostatečný kredit.

8.8. Kreditní transakce

Položka menu NASTAVENÍ -> KREDITNÍ TRANSAKCE otevře v okně VÝPIS TRANSAKCÍ elektronický výpise všech transakcí, které se vztahují k navýšení či čerpání kreditu u této schránky.

Jednotlivé transakce jsou vypsány v seznamu ve střední části okna. Uvádí se vždy datum, typ transakce, dále o jaký typ transakce se jednalo, zůstatek kreditu po provedení transakce a doplňkový údaj – například ID zprávy, která byla s využitím kreditu odeslána.

Seznam lze zobrazit s nasazením různých kritérií – můžete určit konkrétní časový interval transakcí (maximálně 6 měsíců za dobu až 15 měsíců zpětně) či zobrazit jen transakce provedené za posledních 7 či 30 dní. Lze také filtrovat podle typu transakce – dobití, vybití, kreditní PDZ, úhrada kreditního trezoru či expirace a také podle změny kreditu (větší, menší nebo rovno určitému kritériu).

Seznam se dá rovněž vyexportovat do souborů ve formátech CSV (textová forma s položkami oddělenými čárkami) či XLS (tabulka v Excelu). K tomu jsou určeny tlačítka ve spodní části.