Nápověda

Prohlášení o přístupnosti

Stránky Informačního systému datových schránek se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jejích úprav (81/2006 Sb.).

Při tvorbě stránek byl použit značkovací jazyk HTML podle specifikace HTML5 a bylo dbáno na dodržení syntaktické i sémantické správnosti. Grafická podoba stránek je tvořena pouze pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikost písma je definována relativně a uživatelé ji mohou měnit. Stránky lze používat i bez zapnuté podpory CSS.

Pro přístup ke stránkám je na straně prohlížeče vyžadována plná podpora JavaScriptu; nejsou vyžadovány žádné specifické doplňky prohlížeče.

Výše uvedené prohlášení se týká pouze informací prezentovaných na webových stránkách ISDS a nemusí se nutně týkat samotného obsahu datových zpráv.

Pro práci s datovou schránkou potřebujete pouze podporovaný webový prohlížeč. Budete-li si však datovou zprávu stahovat z ISDS na svůj počítač nebo budete-li otevírat soubory, které jsou přílohou každé datové zprávy, budete pro jejich otevření potřebovat odpovídající aplikace. Nejběžnější typy souborů, které jsou systémem přenášeny (jako například soubory PDF, DOC, XLS, JPG, ZFO apod.) se dají otevírat prostřednictvím bezplatně šířených aplikací.

Klávesové zkratky

Na všech stránkách klientského portálu je možné využít následující klávesové zkratky:

 • P - Přijaté zprávy
 • O - Odeslané zprávy
 • N - Napsat novou zprávu
 • S - Nastavení
 • X - Odhlásit
 • H - Nápověda

Použití klávesových zkratek se liší podle použitého prohlížeče. Např. v Google Chrome jde o levý Alt + písmeno; v MS Internet Exploreru levý Alt + písmeno, pak ENTER; v MS Edge: levý Alt + písmeno.

Zobrazovaný obsah příloh datových zpráv

Povolené přílohy datových zpráv jsou vyjmenovány v provozním řádu ISDS. Nejčastěji se bude jednat o soubory z běžných kancelářských aplikací, soubory formátu PDF a soubory s obrázky.

Pro prohlížení souborů PDF doporučujeme bezplatný prohlížeč od firmy Adobe. Se soubory formátu Microsoft Office lze pracovat v samotném kancelářském balíku Microsoft Office nebo bezplatných prohlížečích dostupných na stránkách firmy Microsoft. Se soubory formátu ODF je možné pracovat v bezplatném kancelářském balíku OpenOffice.org.

Zobrazení obsahu datové zprávy uložené na disku

Datovou zprávu nebo doručenku, staženou jako celek ve formátu ZFO (tj. podepsané XML), lze otevřít v prostředí klientského portálu pomocí příkazu Otevřít .ZFO z hlavní lišty aplikace. Načtená zpráva nemusí pocházet ze schránky, do níž je uživatel přihlášen.

Pro uživatele operačního systému Windows existuje pro otevření stažené datové zprávy nebo doručenky také bezplatná aplikace Software602 Form Filler, kterou si lze stáhnout ze stránek výrobce. I jiné rozšířené aplikace, jako Datovka od CZ.NIC a další umějí načítat ZFO formát datových zpráv včetně exportu příloh.

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

Minimální internetové připojení

Splňuje běžně dodávané ADSL připojení s rychlostí 1024/256 kb/sec (dnes běžně na trhu 8192/512 a více).

Podporované webové prohlížeče

Splňují běžné moderní webové prohlížeče se zapnutým JavaScriptem. Klientský portál ISDS není možné využívat bez zapnutého JavaScriptu. Neznamená to však, že každá verze webového prohlížeče je pro práci na portále vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

Testované prohlížeče

Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich. Testování aplikace aktuálně probíhá na následujících verzích prohlížečů:

 • MS Internet Explorer 11
 • MS Edge 44.17763 (EdgeHTML 18.17763)
 • Mozilla Firefox 67 a ESR
 • Google Chrome 75
 • Safari 12 (testováno 12.1.1 13607.2.6.1.2)
 • Na operačním systému Android: Google Chrome 75
 • Na operačním systému Apple iOS: aktuální verze prohlížeče Safari

Kontakt

Stále pracujeme na tom, aby byl ISDS bez problémů přístupný všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte infolinku na telefonním čísle 954 200 200.